AMPA Escola Pegaso - Mostrant articles per etiqueta: Actes de les reunions

Acta Junta 14-09-2017

source link PRIMERA REUNIÓ DE JUNTA curs 2017-2018 Reunits el 14 de setembre de 2017 al taller de l’escola a les 19:30 hores, finalitzant a les 23:30 hores i assistint David Escutia, Carmen Martínez, Montserrat Tarrida, Miquel Barbé, Ferran Federico, Raúl Martínez, Lorena Martínez, Judith Vicente, Susana Ayorinde i Tere Rodríguez. Es van tractar els següents temes: Valoració obres de l’escola En principi el desenvolupament de les obres no es considera positiu, pel que s’ha pogut veure quan s’ha anat a regar o passant pel carrer és que fins a finals d’agost no s’ha començat a treballar a fons i encara hi ha coses per acabar. De tota manera el canvi estètic si ha sigut a millor. Celebracions 40è aniversari S’acorda que es demanarà a l’escola que en classe de plàstica cada alumne faci un dibuix per posar-lo com a logo dels 40 anys en una samarreta commemorativa, cada classe escollirà quin és el millor disseny de cadascuna i després entre els finalistes de cada classe es farà un concurs obert a totes les famílies perquè votin quin dibuix volen, tot i que possiblement caldrà adaptar-lo per a poder imprimir-lo. Es mirarà de fer una lona i penjar-la a la porta de l’escola, per tal que sigui visible des del carrer i també hi haurà un eslògan i un vídeo sobre la història de l’escola. Valoració casal d’estiu Tot i que al principi hi va haver certs problemes de coordinació en les acollides i recollides dels alumnes i en alguna sortida fora, i que van crear certa alarma entre les famílies, especialment entre les de cicle infantil, aquestes es van anar solucionant, per tant el balanç es considera molt positiu i així consta en les valoracions de les famílies. També cal remarcar que hi van assistir molts nens d’altres escoles i moltes de les seves famílies es van interessar pel casal de nadal Assemblea ordinària, memòria i pressupost S’acorda de fer l’Assemblea ordinària de socis el 10 de novembre a les 16:30 h. S’aprova gastar part del romanent que hi ha de cursos anteriors, que és aproximadament uns 10.000 €, i passar la proposta per tal que ho ratifiqui l’assemblea. S’acorda de canviar els dies de reunió de junta dels dijous als dimecres, per tant els dies aprovats en l’anterior reunió queden anul·lats i s’avança cada reunió un dia. S’aprova que més endavant l’AMPA adquirirà un telèfon mòbil per tal que les famílies puguin fer consultes per WhatsApp, el dispositiu el tindran de forma rotativa els diferents membres de la junta i hauran de respondre sobre les consultes rebudes. La compra es posarà en el pressupost del curs vinent. Convivència i integració a l’escola Arran dels atacs terroristes ocorreguts a Catalunya el passat agost i donat que la nostra escola té unes característiques determinades que fan que sigui més receptiva a problemes de xenofòbia, és un tema que a la junta ens preocupa i creiem que cal treballar per evitar possibles conflictes d’aquesta mena al centre i també en el conjunt de la societat. Igualment és necessari tindre en compte no únicament discriminacions de tipus ètnic o religioses, sinó també les de gènere, les socioeconòmiques, les d’orientació sexual, etc. La junta considera que aquests temes els ha de tractar bàsicament l’escola i ens consta que ja ho fa, però de tota manera l’AMPA també pot i vol col·laborar-hi, entre altres coses podem proporcionar material didàctic. Igualment el tema serà en aquest curs, una mena de fil conductor per a les activitats que realitzem i organitzem, com per exemple xerrades de l’escola de pares, articles a la revista, festes, etc. Festa d’acollida a P3 S’acorda que se celebrarà el divendres 6 d’octubre. Ho organitzarà les famílies de P4 i P5 amb l’ajut i suport de l’AMPA. Pel berenar es buscarà el patrocini d’un Supermercat, tot i que s’haurà de fer públic aquest patrocini. Llibres La gestió amb la llibreria ha anat molt bé., només hi ha hagut un petit problema amb un llibre de matemàtiques que a darrera hora els mestres van canviar l’edició, però ja solucionat. Extraescolars Les inscripcions al juny no varen funcionar i la majoria de famílies van fer les inscripcions al setembre, el que ha fet endarrerir les inscripcions d’adults. Hi ha hagut bona acollida de les noves activitats de Petit Chef i de kàrate, de zumba s’ha superat les 20 inscripcions i potser es desdoblarà. El representant de l’AMPA al Consell Escolar serà el David Escutia. Es confirmen els càrrecs de president, vicepresidenta, tresorera i secretari. Continuen mancant persones per a integrar relacions externes. Pròxima reunió de junta pel dia 4 d’octubre

writing an admission essay on yourself

Acta Junta 21-06-2017

Advantage Shopping Online Essay ONZENA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017 Reunits el 21 de juny de 2017 al taller de l’escola a les 19:30 hores, finalitzant a les 0:30 hores i assistint David Escutia, Carmen Martínez, Montserrat Tarrida, Miquel Barbé, Lorena Martínez, Montse Pan, Samantha Brandariz, Susana Ayorinde i Tere Rodríguez. Es van tractar els següents temes: Festa de Fi de Curs, la valoració en general és que tot va anar molt bé, especialment l'organització i la participació dels voluntaris, de tota manera hi ha aspectes a millorar. El temps que va durar l'exhibició de Zumba es va allargar més del previst i gairebé es va solapar amb la festa holi. La Festa Holi va ser tot èxit i tothom en va gaudir, de cara a l'any vinent cal repetir-la, tot i que cal revisar el repartiment de les bosses cal donar-les just al moment de començar la festa, doncs aquest cop s'ha repartit amb molta antelació i alguns nens les van llençar abans d'hora. L'oferta d'activitats que hi ha a la tarda és poca i a més no hi ha activitats pels nens més grans, ja que les manualitats estan més aviat dirigides cap als més menuts. Set d'aventura no va avisar de les activitats de la festa als alumnes de cicle infantil que fan extraescolars, perquè durant els dies previs van tindre colònies, cal que hi hagi previsió. Els diables van començar tard (posteriorment s'ha rebut un mail on s'indica que a l'hora de començar encara no hi havia públic i per tant no era responsabilitat d'ells). Es constata que falten lavabos, igualment hi havia gent que després de la holi es rentava a cos sencer a les piques, per tant cal advertir d'alguna manera a la gent que no ho facin. També cal una farmaciola a fora per no haver d'entrar a l'escola en cas de petites ferides. Cal buscar que les activitats es facin amb ombra, sigui la d'un arbre o sota cobert. Es considera que l'AMPA hauria d'adquirir per a les festes i celebracions alguns equipaments, com per exemple: més carpes, un equip de música propi, una nevera. Després de les baixes a la junta que hi ha hagut el darrer curs, es constata que de cara al curs vinent es comença de zero i cal no sobrecarregar-se de feina. S'aprova per tots que la Carmen Martínez passi a ocupar el lloc de Vicepresidenta. Componen la Comissió de Festes la Judit Vicente, Lorena Martínez, Susana Ayorinde i Tere Rodríguez, cal buscar gent dins dels col·laboradors habituals perquè facin també tasques organitzatives a les festes. La Comissió Fem Caliu, té pràcticament els mateixos components que la comissió de festes, per tant potser es podrien dividir-los en dos grups, per no estar tothom carregats de feina, en tot cas es considera que aquesta comissió és molt important les seves components reiteren que tenen moltes ganes de fer coses. Comissió d’Extraescolars i Llibres ho porta la Montse Pan, es reitera que com està sola que no dubti a demanar ajuda quan li calgui, contesta que de moment pot assumir el nivell de feina. La nova Comissió d'Imatgeria Festiva la portaran la Montse Pan, Ferran Federico i Raúl Martínez. Comissió de Menjador ho gestiona en Ferran Federico. La Comissió d’Acollida i Casals la gestiona en Ferran Federico. Comissió d’Escola de Pares la componen Judith Vicente, Lorena Martínez i Miquel Barbé. El càrrec de Relacions Externes per ara està vacant a l’igual que el Coordinador de Delegats. El Representant de l'AMPA al Consell Escolar serà en David Escutia. Web i Xarxes Socials la componen Judith Vicente, Lorena Martínez, Sammy Brandariz i Miquel Barbé. Comissió de Bricolatge, de moment no hi ha ningú que l'encapçali, cal buscar algú. S’aprova que les diferents comissions hauran de tindre llesta la memòria i el pressupost pel 20 de setembre. Es fa una valoració del curs i es constata que ha sigut un curs dur i complicat, puix que la idea era entrar a poc a poc i anar assolint responsabilitat de mica en mica, però no ha sigut així, doncs molt sovint s'ha hagut d'anar aprenent coses de cop, la transició d'una junta a l'altra no ha sigut suau. De tota manera, es pot dir que en general tot ha sortit bé i s'han pogut superar satisfactòriament els obstacles que ha sortit. Es diu que les comissions han de ser més autònomes i es constata que també calen més voluntaris, tot i que per les darreres activitats n'hi ha hagut força, de tota manera cal mimar mer a la gent i tindre-hi un vincle més directe. De cara al proper curs, es proposa que cada Comissió tingui un petit cartellet de presentació, amb els integrants, objectius generals i correu de contacte i poder-ho plasmar al plafó de l’AMPA, per tal de visualitzar més el que fem i qui som. Igualment a les reunions de delegats cada comissió podria fer una petita presentació de les seves tasques. S’aprova el calendari de reunions de junta del curs vinent, passen de ser en dimecres a ser en dijous:  14 de setembre de 2017  5 d’octubre de 2017  16 de novembre de 2017  14 de desembre de 2017  11 de gener de 2018  8 de febrer de 2018  8 de març de 2018  12 d’abril de 2018  10 de maig de 2018  7 de juny de 2018  21 de juny de 2018 A la primera reunió de junta del curs vinent s’acordarà la data de l’Assemblea General Ordinària del curs i el calendari de les diferents festes que s’organitzaran. S’acorda fer una samarreta i una bossa commemorativa pels 40 anys de l’escola, queda acordar si serà un obsequi de l’AMPA o s’haurà d’adquirir, però a un preu reduït i subvencionat per l’AMPA. Es pot fer un concurs de disseny entre els alumnes i escollir-ne una. Es podria fer un acte de presentació cap a l’octubre, per tant per al setembre ja hauria d’estar fet el disseny. Es podria igualment fer un altre concurs de fotografies amb persones portant la samarreta i fer-ne un collage. L’escola vol fer una celebració per a la primavera, caldrà parlar amb l’equip directiu de l’escola per si l’AMPA també participa en aquest acte, potser es pot fer una Comissió Mixta. Igualment caldria decidir si la samarreta és només de l’AMPA o és de tota l’escola, en tot cas la samarreta seria per portar-la en qualsevol acte tant intern com extern en què l’AMPA o l’escola hi participin. Al final hi haurà Casal al setembre, l'acollida només serà de matí, doncs no hi ha hagut prou demanda per l'acollida de tarda. S'està esperant resposta per part de La Sagrera es Mou respecte a la quota, perquè la intenció nostra era de fer un pagament al mes, però ells diuen que cap dels seus associats ho fa així. Es torna a parlar d'un possible carnet d'AMPA, però de nou es constata que és complicat i laboriós, però cal cercar una manera de poder cedir les dades dels socis a 7 d'Aventura i a Set i Tria per a tal que puguin aplicar els descomptes, una manera podria ser a través del DNI i posar al full d'inscripció a l'AMPA un apartat on s'indiqui que s'autoritza a compartir les dades amb les empreses col·laboradores. Caldria fer una consulta jurídica al respecte. Cal fer campanya informativa i de manera clara respecte als descomptes, fent veure a la gent que surt a compte fer-se soci de l'AMPA. El cobrament de les quotes de tabals finalment els farà directament 7 d'Aventura i s'ha acordat una quota de 35 € per família i trimestre. La junta aprova que els bolos els pagarà l'AMPA, 7 d'aventura passarà a l'AMPA un rebut per aquests, se sol·licitarà que sigui en 12 mesos. Les activitats extraescolars per a pares tindran un preu de 18 € al mes, excepte la zumba que la quota serà de 14 € al trimestre. Hi ha molta diferència de preu entre una activitat i una altra i hi ha dubtes sobre si el sou que cobra la professora de zumba és prou digne. Es demana valoració de la proposta de celebrar aniversaris a l’escola, s’acorda que es tracti el tema en propera reunió de Consell Escolar. Propera reunió de junta pel dia 14 de setembre

http://www.oipl.net/?resume-md-phd

Acta Junta 07-06-2017

http://172east4th.com/american-revolution-essay/ DESENA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017 Reunits el 7 de juny de 2017 al taller de l’escola a les 19:30 hores, finalitzant a les 23:00 hores i assistint David Escutia, Montserrat Tarrida, Miquel Barbé, Carmen Martínez, Eva Mª Fernández, Ferran Federico, Lorena Martínez, Montse Pan, Raul Martínez, Samantha Brandariz i Susana Ayorinde Es van tractar els següents temes: Primer tenim una reunió amb l'equip directiu de l'escola que ens explica, entre altres coses, que durant tot l'estiu hi haurà les obres de remodelació de l'edifici de l'escola. Es farà la part d'ascensors, l'entrada principal, el gimnàs i la tanca perimetral. És molt possible que a l'inici de curs l'ascensor encara no funcioni, però la caixa haurà d'estar feta, igualment la tanca o el gimnàs poden patir algun endarreriment, però la resta ha d'estar a punt perquè l'escola pugui obrir el primer dia de curs. Aquest curs la inversió més alta que farà el consorci serà a la nostra escola. En referència al sinistre, indicar que no es cobrarà res directament de l'assegurança, sinó que el consorci reposarà el material, de moment han proporcionat monitors, però caldrà esperar a l'octubre pels PC's, impressores i canons digitals. S'acorda fer algun acte conjunt entre escola i AMPA per a la celebració dels 40 anys de l'escola, a l'octubre es parlarà per concretar el què, com i quant. Es parla de nou de l'aportació econòmica que farà l'AMPA a l'escola i es destinarà a casetes per guardar les joguines pel pati, però es deixa per a després de les obres. Continuen els problemes amb els intrusos, es parlarà amb el consorci sobre la possibilitat d'instal·lar una alarma en el perímetre de l'escola. Pel curs vinent a causa de la implementació de Xarxes pel Canvi es replantegen les metodologies didàctiques i el nombre de llibres que fan servir els alumnes es redueixen. Per adquirir experiència alguns mestres han visitat altres escoles per veure directament com ho treballen i organitzar-ho a la nostra escola. Es començarà a treballar amb els nous mètodes el segon trimestre del curs vinent i el primer trimestre serà només de preparació. Als cicles infantil, inicial i mitjà a vegades es barrejaran els alumnes de diferents cursos per fer una classe conjunta, a superior de moment només es barrejaran alumnes de diferents classes, però dins del mateix curs. Tornen a dir que caldrà que vagi gent a regar els nous arbres al juliol i agost. Les xerrades de l’escola de pares, continuen una baixa participació malgrat haver canviat l'estil dels cartells. A les Festes de la primavera de Sant Andreu la participació per part de les famílies de l'escola va ser molt petita. En referència al Firem-nos, els tabalers diuen que s'ha trobat a faltar la presència del Pegàs i la manca d’un espai on deixar els instruments mentre no toquen. Per la resta es considera que la participació de les famílies en aquest cas si que va ser important i es va col·laborar amb altres entitats del barri. Trobada de Gegants l'organització de la trobada va estar molt bé, s’agraeix al Ferran tot l'esforç i el temps que li ha dedicat. De nou hi va haver poca participació per part de les famílies de l'escola. Només es va fer difusió des de l'AMPA, en actes com aquest cal també el suport per part de l'escola. Es proposa i s'aprova de crear una nova comissió de tabals i imatgeria festiva, els seus membres seran la Montse Pan, en Ferran Federico i el Raúl Martínez. S'encarregaran de gestionar tant els tabals com el Pegàs, ells s'encarregaran d'obrir i tancar les portes de l'escola tant els dies d'assaig com en les festes i faran d'enllaç amb la junta assistint a les reunions de junta. La junta creu que la gestió dels cobraments i pagaments de Tabals i de Zumba s’ha d’externalitzar a l’igual que la resta d’extraescolars, tot i que possiblement comporti una pujada de les quotes que paguen els seus membres, la nova comissió ho parlarà amb els tabalers per trobar la fórmula per fer-ho de la manera més idònia. Igualment l’AMPA podria assumir part del seu pressupost, però també cal estudiar-ho i també la manera de contractar el nou mestre tabaler. Arran de tot això, es comenta que si l'AMPA tingués contractat un administratiu, aquest podria assumir tant la gestió de tabals com la de totes les extraescolars, podent oferir una important reducció de preus. Els tabalers també ens fan arribar que estan molestos perquè fins al darrer moment no s’ha inclòs una actuació d’ells a la Festa de Fi de Curs, és una actuació assídua en aquesta festa i consideren que si habitualment participen dels actes de carrer, també ho han de fer en els que es fan a dins l’escola. La comissió de festes puntualitza que si se’ls va incloure, però que fins al darrer moment no va estar definit el programa de la festa. Es parla igualment que cal promocionar més el servei d'acollida matinal i de tarda que ofereix l'AMPA. Per últim, en referència al camí escolar el curs vinent encara es continuarà treballant-hi, quedant pendent de mostrar a les famílies els resultats de les enquestes. Propera reunió de junta pel dia 21 de juny

self help group thesis

Acta Junta 17-05-2017

http://pikselartphoto.com/best-acknowledgements-dissertation/ NOVENA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017 Reunits el 17 de maig de 2017 al taller de l’escola a les 19:30 hores, finalitzant a les 22:30 hores i assistint per part de la Junta: David Escutia, Montserrat Tarrida, Judith Vicente, Miquel Barbé, Samantha Brandariz, Carmen Martínez, Lorena Martínez, Montse Pan, Susana Ayorinde i Teresa Rodríguez. Es van tractar els següents temes: Es fa valoració de la Masterclass de Zumba de les Festes de Primavera de La Sagrera. Vam aconseguir una bona localització i conjuntament amb altres activitats cosa que ens va fer més visibles i hi va haver gent que es va animar a ballar amb nosaltres. Respecte a la participació de les zumberes també és positiva, sempre és difícil que vinguin totes però hi va haver un bon grupet de nenes, la majoria són filles de les mares que també fan zumba però van venir també les 3 o 4 nenes grans que no tenen les mares a zumba per tant el missatge va arribar. Respecte a l’organització interna, la comunicació amb la Comissió de Festes de la Sagrera es valora positivament i després de la feina feta durant aquests anys estem aconseguint que ens tinguin en compte i ens estem fent un lloc Pel que fa a la Masterclass del Firem-nos es farà de manera conjunta amb les batukeres de la Sagrera, ja que així ens ho va demanar l’organització per un tema de temps i ja que són activitats similars. Respecte a la Cercavila de les Festes de la Primavera de Sant Andreu, es constata que falten voluntaris per portar el Pegàs i algú que tingui claus per obrir l’escola als Tabalers. S’ha fet una sol·licitud de voluntaris entre les classes i per Facebook. Respecte a la darrera reunió de delegats s’explica que prèviament a la reunió, membres i col·laboradors del Consell Escolar van explicar als assistents el funcionament del CEC, es valora positivament aquesta exposició i per tant es parla de la possibilitat de fer el mateix amb la junta de l’AMPA i que a les reunions de delegats hi assisteixin algun membre de la junta per exposar les tasques que fem. S’han canviat el model de les qualificacions escolar, però no és clar que estigui a punt pel darrer trimestre. Falta formació entre els mestres doncs la introducció de dades s’ha de fer en un programa nou. Respecte a l’avaria elèctrica, s’explica que es van espatllar ordinadors, la centraleta i aparells de cuina. Entre el consorci i l’assegurança ho pagaran, però de moment no s’ha cobrat res. Es va agrair a les famílies el comportament que hi va haver durant l’incident. S'han replantat els arbres dels patis i es demanaran voluntaris per regar-los a l'estiu Hi haurà canvis en els llibres, alguns desapareixen i en general es redueixen, tenint en compte ja les directrius dels nous projectes educatius en els quals l’escola està inserit. La Diada de l’Esport serà el 16 de juny i també hi participaran de voluntaris alumnes de l’institut Príncep de Viana, de tota manera igualment faran falta pares i mares voluntaris. Igualment es va parlar del canvi horari, és un projecte que ja està en marxa. S’ha fet per a extraescolars una graella per cicles i amb tots els horaris que a causa de la seva extensió només es podrà consultar a la web, igualment s’editarà un petit díptic, i hi haurà noves activitats. Les preinscripcions seran del 22 de maig al 10 de juny. Es mantenen els preus del curs passat. Respecte a les activitats per a pares i mares, s’està treballant de la gestió de zumba i tabals la faci una empresa externa. Com que tabals és una activitat que dóna molta visibilitat a l’escola potser seria interessant fer alguna mena de subvenció. Igualment s’espera que hi hagi altres activitats per adults. Donada la sobtada dimissió del Vicepresident ocorreguda dos dies abans de la reunió, caldrà repartir les tasques entre la resta de vocals. Caldrà buscar un substitut de representant de l’AMPA al Consell Escolar. No pot ser algú que ja sigui membre del CEC per no perdre les famílies un vot. Igualment cal que sigui algú que vagi regularment a les juntes. S’està d’acord que de cara al 40é aniversari de l’escola cal fer algun acte, una possibilitat és fer una invitació als antics presidents de l’AMPA. S’ha rebut la resolució provisional de la subvenció de l’Ajuntament, ens concedeixen 900 €, com tot està correcte se suposa que ja és definitiva. A la subvenció de la Diputació no s’hi accedeix per no complir amb els requisits. S’aprova que la següent reunió de junta, prevista pel 14 de juny, avançar-la pel 7 de juny i invitar-hi a l’equip directiu. Com que a P-3 les famílies ara no han de comprar llibres no podran anar a la llibreria a associar-se a l’AMPA i pagar la corresponent quota, per tant ho hauran de fer directament al despatx de l’AMPA, caldrà mirar com fer-ho. Cal incentivar que les famílies s’associïn a l’AMPA i per tant es continuarà amb la discriminació de preus existent entre socis i no socis en totes les activitats s’organitzen. Propera reunió de junta pel dia 7 de juny

http://www.atelierfotografico.eu/gilded-age-essay/

Acta Junta 19-04-2017

next VUITENA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017 Reunits el 19 d’abril de 2017 al taller de l’escola a les 19:45 hores, finalitzant a les 22:00 hores i assistint per part de la Junta: David Escutia, Jordi Suárez, Montserrat Tarrida, Judith Vicente, Miquel Barbé, Samantha Brandariz, Carmen Martínez, Lorena Martínez, Montse Pan, Rosa Polo, Sandra Llorente, Susana Ayorinde i Teresa Rodríguez. També hi acudeixen Eva Mª Fernández, Ferran Federico i Mireia Mercader. Es van tractar els següents temes: Per a les Festes de la Primavera ja està tot enllestit per participar el dissabte a la master class de zumba que és l'únic acte en què participem. Pel Firem-nos està ja tot programat, les manualitats que es faran i els dies dels tallers, només falten voluntaris i un vehicle per portar-ho tot, les manualitats i l'equip de música que ens hem compromès d'aportar. En ser el cinquè aniversari s'ha compost una cançó que entonaran els nens. Com que es farà una master class de Zumba, es parla de la possibilitat de fer uns adhesius de Zumba i vendre’ls per recaptar diners. S’aprova que en els tallers per confeccionar les manualitats s’ofereixi a les famílies que hi assisteixin un piscolabis. A la darrera jornada de bricolatge no es va poder acabar tot i cal repassar algunes de les coses que es van pintar. Es decideix no fer una nova jornada de bricolatge aquest curs, doncs el calendari ja és prou ajustat i es deixa per a principis del curs vinent, a més pot servir per cohesionar amb les noves famílies. S'insisteix en què cal que cada comissió prepari el seu pressupost pel curs vinent i així aconseguir més autonomia per part de cadascuna. Es decideix que per als Tabals fa falta ampliar l’actual pressupost, doncs cal un nou mestre (que ja s’està buscant) i caldria comprar nous instruments per tal que més famílies puguin tocar-hi, es considera que és una activitat visible i representativa externament i per tant cal subvencionar-ho per part de l’AMPA. Dues vocals comuniquen que per motius personals volen deixar la junta de l’AMPA. Rosa Polo i Sandra llorente informen que és la darrera reunió en què hi assisteixen. Tot i que Sandra Llorente expressa que continuarà en les comissions en que col·labora fins a fi de curs, però després també plegarà. S’informa que a principis de maig cal demanar als mestres el llistat dels llibres que han de comprar les famílies i quins llibres socialitzats cal renovar. El curs passat no es van comprar gaires llibres socialitzats i per tant aquest any es preveu que se n’hauran de comprar més. Cal parlar amb 7 d’Aventura sobre qui farà l’activitat de zumba per a adults, els tabals així com altres possibles activitats per a pares i mares. Les preinscripcions seran a principis de juny, abans no comencin els dies de jornada intensiva. Per a la Festa de Final de Curs . Per a la festa de final de curs s’ha de demanar a l’ajuntament una tarima, papereres i medalles per a la Pegamostra, igualment es demanaran cadires i taules, però per experiències anteriors no en faciliten. Igualment cal sol·licitar els permisos a l’ajuntament per poder fer el correfoc. La comissió de festes està treballant per tindre-ho tot a punt i aquest hi hauran novetats en les activitats que es faran. El 4 de maig hi ha la propera reunió de delegats i delegades de curs, on es demanaran voluntaris pel Firem-nos i per la Festa de Final de Curs. Igualment hi assistiran col·laboradors del Consell Escolar per explicar la seva tasca als delegats i que aquests ho trametin a les classes. També es parlarà de les xerrades de l’Escola de Pares per mirar d’augmentar la participació. Es valora molt positivament el libdup, hi va haver un èxit d’assistència a la gala de presentació, van vindre tant famílies com personal de l’escola. Es vol aprofitar aquest esdeveniment per poder tindre un contacte més directe amb les famílies. Es destaca que és fruit d’una col·laboració entre Escola i AMPA, a més hi surten gairebé tots els nens de l’escola. Igualment es va voler trametre a les famílies que darrere de qualsevol activitat de l’AMPA hi ha gent treballant-hi. S’informa que el 2 de juny, que és un dia de lliure disposició de l’escola, hi haurà casal. S’està treballant en el casal d’agost i setembre. Propera reunió de junta pel dia 10 de maig

Homework Helpers Manalapan Nj

http://www.sgc.utoronto.ca/index4.php?cheap-essay-writing=buy-cheap-essay-papers  

go

Acta Junta 15-03-2017

enter SETENA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017 Reunits el 15 de març de 2017 al taller de l’escola a les 20.30 hores, finalitzant a les 23.50 hores i assistint per part de la Junta: David Escutia, Jordi Suárez, Judith Vicente, Miquel Barbé, Carmen Martínez, Lorena Martínez, Montse Pan, Rosa Polo, Sandra Llorente, Teresa Rodríguez, Samantha Brandariz, Susana Ayorinde. També hi acudeixen Gemma Llamas, Ferran Federico, Amèlia Boix i July. Es van tractar els següents temes: S’indica que cada comissió ha de començar a elaborar el seu pressupost pel curs vinent i a determinar les seves necessitats econòmiques. Es recorda que hi ha un romanent acumulat de diferents cursos anteriors, per tant el proper pressupost no cal que sigui tan auster com en exercicis anteriors tot i que ha de quedar una provisió per a imprevistos. Es parla sobre els incidents que van passar pel Carnestoltes durant la Rua de Sant Andreu, on algunes famílies de l’escola que no participaven activament, van ser requerides a anar darrere de tothom i de la carrossa. No és clar d'on varen sortir aquestes instruccions, ja que ningú de la junta ni de la comissió de festes les va donar, segurament algú mogut per la pressió i el nerviosisme va actuar sense consultar-ho, igualment es fa constar que les formes de comunicar-ho tampoc van ser les correctes De cara a l'any vinent cal parlar i debatre sobre quin model volem i quina ha de ser la filosofia de la nostra participació en els actes de carnaval. Bé un model participatiu i inclusiu on el més important siguin les persones o bé un altre, que intenti donar bona impressió al districte i no perdre el reconeixement que tenim últimament de la gent. En qualsevol cas, caldria fer alguna mena de regulació més explicita per evitar mals entesos, però sempre cal que predomini el sentit comú. Es considera que les jornades de portes obertes van ser exitoses i en general es pensa que les famílies que hi van assistir es van sentir ben ateses i acollides i en van sortir satisfetes. Cal revisar de cara l’any vinent la durada de la visita, doncs algunes famílies ho van considerar massa llarg. Encertadament es va oferir a les famílies un refrigeri a base de sucs i fruita, sense productes de pastisseria industrial. La jornada del Bricolatge es farà el dia 26 de març, el material el posarà l’escola i les tasques a fer per les famílies entre altres són, pintar el terra i les parets de les casetes d’infantil i posar cordills als passadissos. En acabar hi haurà un dinar de germanor, s’acorda que el preu serà de 2 € tant per socis com per no socis. El tiquet es pagarà el diumenge mateix i la inscripció serà fins dimecres a través d’un formulari web. Les festes de primavera seran, a La Sagrera el 22 d’abril, amb una masterclass de zumba als Jardins d’Elx. A Sant Andreu el 20 de maig es participarà a la cercavila amb els Toc de Pegàs. Enguany el Firem-nos farà el cinquè aniversari i es vol fer més difusió i que la gent hi participi més. Hi ha diverses propostes, però encara cal concretar-les, una d’elles és fer un torneig esportiu de 12 h per a recaptar diners. Es farà el 21 de maig i s’ha proposat de fer una masterclass de zumba, però encara no està confirmat. A La Sagrera es Mou estan satisfets amb la nostra adhesió, doncs som la primera AMPA que participem amb ells. Farem difusió de les seves activitats i s’acorda tirar endavant amb aquesta col·laboració. El 31 de març es farà un acte de presentació del Libdup que s’ha rodat aquestes setmanes a l’escola. Com que estem gairebé a tocar de la Meridiana i moltes famílies de l’escola l’han de creuar per arribar-hi, s’acorda adherir-nos a la plataforma ciutadana Som Meridiana creada per pacificar l’avinguda. El curs vinent serà el quarantè aniversari de l’escola i es creu adient tenir-ho present i organitzar amb col·laboració de la direcció de l’escola una festa o activitat per celebrar-ho. Extraescolars per al curs vinent, s'eliminen les activitats que porten més de dos cursos sense tenir sortida i s'hi afegeixen música i treballs manuals entre d'altres. Es continua estudiant la possibilitat de fer a més de zumba altres activitats per adults. Les preinscripcions començaran a finals de maig, abans no s'iniciï l'horari intensiu. Pròxima reunió de junta pel dia 19 d’abril

http://appsoutletmax.com/product/adobe-incopy-cs4/

Acta Junta 15-02-2017

http://growtrees.org/financial-business-plan-template/ SISENA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017 Reunits el 15 de febrer de 2017 al taller de l’escola a les 19:45 hores, finalitzant a les 0:30 hores i assistint per part de la Junta: David Escutia, Jordi Suárez, Luisa Fda. González, Judith Vicente, Montserrat Tarrida, Miquel Barbé, Carmen Martínez, Lorena Martínez, Montse Pan, Rosa Polo, Sandra Llorente, Teresa Rodríguez, Samantha Brandariz, Susana Ayorinde. També hi acudeixen Gemma Llamas, Mireia Llera, Mireia Mercader i Eva Mª Fernández Es van tractar els següents temes: Un grup de veïns preocupats per la degradació del parc de la Pegaso ha contactat amb la junta, per tal d'organitzar-se amb associacions i veïns del barri i demanar a l'administració una renovació que li torni l'antic esplendor. Considerem que com l'escola té un veïnatge directe amb el parc hi estem interessats amb l'assumpte. La tanca que separa el parc de l'escola continua sense arranjar-se. Es parla de fer alguna mesura de pressió pública, però de moment es considera oportú esperar al període de preinscripcions pel curs vinent. La nostra AMPA té una dimensió social que altres no tenen, com el fet que som un participant actiu en el Firemnos, per tant s'aprova adherir-nos a l'associació La Sagrera es Mou. Per a les jornades de portes obertes s'està coordinant amb l'escola i s'han fet algunes reunions conjuntes, on s'ha acordat entre altres coses que es faran grups reduïts per ensenyar l'escola a les famílies i acompanyats per pares de l'AMPA, igualment s'ha decidit que el refrigeri que s'oferirà serà de tipus saludable amb fruita i sucs. S'està preparant un libdup, que malauradament no estarà llest per les portes obertes. La comissió d'acollida vol elaborar conjuntament amb l'escola un pla d'acollida per augmentar la participació de totes les famílies durant tot el curs, creant una xarxa de famílies. La festa de P3 es desenvoluparà en un ambient distès, personalitzat i amb un format més reduït. Per a les rues de Carnestoltes fa falta un cotxe per portar l'equip musical, si no es troba cap família que pugui aportar el seu s'haurà de llogar-ne un, igualment farà falta gent per portar el Pegàs i muntar i desmuntar les taules del menjador. Es considera que no és necessari monitoratge tot i que si es tancaran els patis amb taules. El Club Handbol de Sant Andreu ens ha demanat de gestionar i organitzar ells una extraescolar d'Handbol per promoure aquest esport, en general una mica minoritari, entre els nens de l'escola i també pels de fora. Volen fer una jornada de portes obertes en un dissabte abans de les inscripcions per promocionar-ho. Al maig faran un acte reivindicatiu per la manca d'infraestructures esportives del barri i volen que els Toc de Pegàs els hi acompanyem. Es decideix intentar de fer el mateix model que se segueix amb les activitats de patins entre club Pati Congrés i 7 d'Aventura on ells ho gestionen, per altra banda així seria també un projecte comú amb l'institut. Una escola de Barcelona ha interposat una demanda contra la conselleria pels bolets que els hi han adjudicat. Es dóna la circumstància que al mateix districte hi ha escoles concertades amb ràtios de 18 alumnes. Demanen a les AMPAS que s'adhereixin al manifest que han redactat, decidim donar suport a aquesta escola a través de la Coordinadora d'AMPAS. El Passeig per l'Educació del districte se celebra el diumenge 19 als voltants de la plaça Orfila, per aquesta data tenim moltes feines pendents, com acabar la carrossa de carnestoltes o arranjaments a l'escola de cara a les portes obertes, per tant només hi anirà un representant de l'AMPA. Considerem que les accions que en anteriors cursos s'han fet en contra de les proves de tercer i sisè, han tingut pobres resultats i per tant cal que treballem més la informació a les famílies.

http://utdallas.lambdaphiepsilon.com/adobe-creative-suite-5-design-premium/ adobe creative suite 5 design premium

Acta Junta 11-01-2017

follow site CINQUENA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017 Reunits l’11 de gener de 2017 al taller de l’escola a les 19:45 hores, finalitzant a les 23:30 hores i assistint per part de la Junta: David Escutia, Jordi Suárez, Montserrat Tarrida, Judith Vicente, Miquel Barbé, Lorena Martínez, Montse Pan, Rosa Polo, Sandra Llorente, Susana Ayorinde i Teresa Rodríguez. També hi acudeixen Ferran Federico i Gemma Llamas. Es van tractar els següents temes: Festa de Nadal. Bona acollida de les activitats proposades: les actuacions del alumnes, el concurs musical i el karaoke. El vigilant de seguretat durant tota la nit va fer satisfactòriament la seva tasca de vigilància, igualment es considera positiu els dos monitors que hi ha va haver durant el sopar i el bingo i es repetirà l’any vinent i fins i tot s’estudiarà d’ampliar el seu horari. Com que el plat de peix va tenir acceptació es tornarà a oferir en propers menjars que s’organitzin, però possiblement s’eliminarà un dels de carn. La recaptació del Bingo solidari va ser de 183 €, l'AMPA aportarà 67 € més fins arribar a 250 €, els nassos que es van donar de premi valen 100 €, per tant es considera que el donatiu és de 350 €. S'instarà a l'escola per que instal·lin una porta amb reixa als dos túnels que hi ha entre el patis, tant per facilitar les activitats que en temps no lectiu es fan els patis, sigui l’AMPA o siguin altres entitats, com per dificultar possibles intrusions a l'escola. Igualment es constata que s'haurien d’adequar millor totes les instal·lacions de l'escola a les activitats que fa habitualment l’AMPA. S'aprova sol·licitar per aquest exercici una subvenció a l’ajuntament per dedicar-los a la diada de l'esport, pels tabals i per la impressió de la revista. S’aprova que el casal d’estiu l’organitzi 7 d’Aventura per ser la millor oferta. Serà un casal homologat i per tant les famílies podran demanar subvencions i apareixerà en la documentació de l’ajuntament. Hi haurà formats diferents per a infantil i per a primària i tindrà servei d’acollida. Es farà al juliol i setembre, i també s’oferirà a l’agost. Al llarg de diferents diumenges hi haurà tallers per confeccionar els vestits, construir les carrosses i per assajar les coreografies del Carnestoltes. Falta gent per a la Comissió de Festes, es fa una crida per a que s’incorporin nous membres. Passeig per a l'Educació, organitzat per la Coordinadora d’AMPAS de St. Andreu serà el 19 de febrer d'onze a dues de la tarda a la plaça de Can Fabra. Amb grup d'animació infantil organitzat La diada del bricolatge, serà segurament pel 26 de març a confirmar amb la jornada de portes obertes. La Trobada de Gegants, es celebrarà el 28 de maig al parc de la Maquinista. Escola de pares, hi haurà una xerrada impartida pels Mossos d'Esquadra sobre l’ús d'internet. Es repetirà el col·loqui de l'any passat sobre el bulling que va tenir bona acceptació. Vaga d’ensenyament, malgrat que les reivindicacions són bàsicament laborals, la junta decideix solidaritzar-se amb els mestres tot recolzant-los i es farà una campanya informativa a les famílies, doncs es considera que les seves demandes són justes i beneficien també els nostres fills. Extraescolars. De cara al curs vinent es proposaran noves activitats i es revisarà la graella d’activitats diària, les inscripcions seran al maig. Propera reunió de junta pel dia 15 de febrer

click

Acta Junta 07-12-2016

source link QUARTA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017 view Reunits el 7 de desembre de 2016 al taller de l’escola a les 19:30 hores, finalitzant a les 23:30 hores i next assistint per part de la Junta: David Escutia, Jordi Suárez, Judith Vicente, Miquel Barbé, Carmen, Martínez, enter site Lorena Martínez, Rosa Polo, Samantha Brandariz, Sandra Llorente, Susana Ayorinde, Teresa Rodríguez. També hi acudeixen Ferran Federico i Gemma Llamas.
Es va fer lectura de l’acta de la reunió anterior i un cop esmenada va ser aprovada per tots els assistents. A
continuació vam tractar els següents temes:
Relacions Externes redactarà una carta conjunta de l'AMPA i l'Escola dirigida tant al districte com
al consorci amb un llistat de temes pendents, especialment en infraestructures de l’escola.
Camí Escolar, ha canviat el responsable de l'ajuntament, i l’AMPA hi tindrà una reunió, es
sol·licitarà a l'equip directiu i a alguna altra escola si s’hi volen afegir.
Es demanaran voluntaris per fer el vídeo sobre l'Escola, doncs creiem que és un eina molt
important per a la promoció externa de l’escola.
Es treballarà per uniformitzar la informació que passen els delegats a les classes, doncs
actualment hi ha certa dispersió i s’insta a totes les classes a tenir grup de Whatsapp, ja que és molt
important per a la comunicació entre les famílies del grup.
La Festa de Nadal començarà a les 18 hores amb la presentació de la disfressa del proper
carnestoltes, a continuació vindrà l'Operació Pegàs activitat que us animem a participar-hi,
igualment es farà alguna animació fins a l’hora del sopar. S'entrarà al menjador per files i els
assistents hauran de restar a la sala d’actes fins que els hi toqui el torn. A continuació hi haurà
l’habitual Bingo solidari, enguany la recaptació anirà a l’ONG Pallassos sense Fronteres, l’Ampa farà
un donatiu per l’import que falti fins arribar als 250 €. Els tiquets que valdran 7 € pels socis i 11 €
pels no socis doncs aquests també han d’assumir les despeses d’organització que corren a càrrec
de l’Ampa.
Només es podrà accedir a la pista de basquet on hi haurà 2 monitors per controlar i fer alguna
activitat amb els nens, com que hi hauran els pares dins de l’escola, els monitors no en seran
responsables. No s’acceptaran menors que no vagin acompanyats dels pares o d’algun adult que
se’n faci responsable. Es redacten una serie de normes de conducta que s’hauran de seguir pel
sopar i per altres activitats que es puguin fer més endavant.
Extraescolars, els problemes que hi ha els divendres amb el carro dels patins és en vies de
solucionar-se.
Per a la Cursa de la Sagrera falten voluntaris per ajudar a l’organització.
Samarretes SOS Educació, s’ha fet una comanda i el preu de venda serà de 2,60 € les infantils i
3,35 € les d’adults.
Els alumnes de sisè faran com altres anys una recollida i venda de joguines per a recaptar fons
per a fi de curs, es penjarà al Facebook tota la informació.
Seguint l’acord de la darrera assemblea, ja s’ha comprat un dècim de loteria de Nadal.
L’entitat bancaria amb la que actualment opera l’AMPA ha modificat les condicions del compte
que tenim, s’està treballant en aconseguir unes millors condicions, però si no són satisfactòries es
buscarà un altre banc o caixa d’estalvis.
Propera reunió de junta pel dia 11 de gener

columbia dissertation gsas

Acta Junta 23-11-2016

follow site TERCERA REUNIÓ DE JUNTA curs 2016-2017
Reunits el 23 de novembre de 2016 al taller de l’escola a les 19:30 hores i finalitzant a les 23:30 hores i
assistint per part de la Junta: David Escutia, Jordi Suárez, Luisa Fda. González, Judith Vicente, Miquel Barbé,
Carmen Martínez, Lorena Martínez, Montse Pan, Rosa Polo, Sandra Llorente, Teresa Rodríguez, Samantha
Brandariz, i Susana Ayorinde. També acudeixen Mireia Mercader, Eva Mª Fernández i Ferran Federico.
Es va fer lectura de l’acta de la reunió anterior, igualment es va fer lectura de l’acta de la Assemblea General
i es van ratificar el nous membres. Ambdues actes s’aproven per tots els assistents sense esmenes. A
continuació vam tractar els següents temes:
 Elaborar un Codi de Regim Intern de l’Ampa i un manual de relacions Escola-Ampa sobre els temes
comuns on quedi reflectit de manera clara els espais que es poden utilitzar, com i quant.
 Fer un vídeo sobre l’escola, la impressió de la revista El 9 Pegàs i participar amb la mateixa als premis
Fapac.
 Implantació del carnet de l’Ampa que serviria per identificar els socis en les activitats i serveis que
s’organitzen i també per a descomptes en comerços del barri.
 Extraescolars. Cal revisar el funcionament de cara el curs vinent, doncs a causa la rapidesa amb que
s’ha tingut que implantar aquest curs per la substitució del proveïdor hi ha aspectes a millorar.
S’organitzaran casals en tots el períodes, acceptant nens de fora de l’escola i fer-ne un símbol dins
del districte.
 Menjador i monitoratge. El menjador és responsabilitat de l'escola, però cal una persona de l’Ampa
que serveixi de contacte a les famílies. Respecte al menjar que sobra, malauradament per problemes
sanitaris s’ha de llençar, tot i que es mirarà de revisar el protocol. De moment els resultats de la
implantació del nou mètode són positius tot i que cal un període d’adaptació.
 Coordinador de Delegats. El coordinador és un canal de comunicació entre l’Ampa i les famílies, a
través de reunions que té amb tots els delegats per informar-los de les novetats de l'Ampa i que
aquests l’informin dels temes que preocupen als pares.
 Relacions Externes. Es creu important potenciar les relacions externes estant representats al Consell
Escolar de l'escola, al Consell Escolar de Districte, al Consell Escolar de la Ciutat i a la Fapac. Ser
presents a tot arreu per ser una escola coneguda i reconeguda i potenciar el fet que l'escola cada dia
és millor vista per la comunitat educativa i també per la gent del districte. Cal continuar amb les
accions contra la LOMCE i la LEC, conscienciant més els pares i amb més temps, amb una campanya
de conscienciació i xerrades sobre el tema.
 Comissió d’Acollida. Es crea aquesta nova comissió, que té per objecte arribar a totes les famílies,
intentant d'aproximar-se sobretot a les famílies d'origen forà i també de les portes obertes i de la
festa de P3. Cal ampliar la xarxa de voluntaris, tot i que actualment ja es bona.
Propera reunió de junta pel dia 7 de desembre i amb l'Equip Directiu el dia 1 de desembre.

http://corporate-coach.com/writing-of-proposal/ writing of proposal